روز جهانی صلح چه روزی است؟

روز جهانی صلحروز جهانی صلح

معرفی روز جهانی صلح

روز بیست و یکم دسامبر یا سی شهریور به نام روز جهانی صلح نامگذاری شده است. مناسبت های جهانی به منظور بزرگداشت یا معرفی و به نحوی پر رنگ کردن یک موضوع شکل می گیرند. هر ساله در 21 دساکبر تلاش های کسانی که برای پایان دادن به جنگ و ترویج صلح سخت کار کرده اند، برزگداشت برگزار می شود تا تلاش این افراد به رسمیت شناخته شود.

 

مردم در روز صلح چه می کنند ؟

در روز صلح مردم سراسر جهان در فعالیت های مختلفی شرکت می کنند و رویدادهای متمرکز بر موضوع صلح را سازماندهی می کنند. این رویداد ها می تواند از تجمعات خصوصی تا برگزاری کنسرت های عمومی و انجمن های با مخاطبان زیاد را شامل شود. فعالیت های این روز عبارتند از:

مراسم صلح بین مذاهب

احترام به صلح

سرود صلح

روشن کردن شمع

دعای صلح

کاروان صلح با وسایل نقلیه

درختکاری برای صلح

نمایشگاه های هنری برای ترویج صلح

برگزاری پیک نیک

پیاده روی صلح

سازمان هایی در دنیا وجود دارند مانند roots and shoots که یک سازمان محیط زیستی است و برنامه های بشر دوستانه برای جوانان برگزار می کند. جوانان می توانند عرسک صلح بسازند و یا پرنده آزاد کنند. در برخی از مناطق جهان در زمان خاصی مردم به احترام این روز یک دقیقه سکوت می کنند.

هر چند به نظر نمی رسد تمام این فعالیت ها توانسته باشد ذره ای جنگ را در جهان کمتر کند. شاید به عنوان دلخوشی برای انسان ها بتوان به آن نگاه کرد.

 

زندگی عمومی

روز صلح به عنوان یک رعایت جهانی در نظر گفته شده است و تعسیلی عمومی نیست. در این روز مردم جهان دعوت می شوند تا در طی آن از پایان دادن به خصومت ها در جهان قدر دای کنند.

 

پیش زمینه

قطعنامه سازمان ملل در مورد روز صلح در سال 1981 به تصویب رسید و این روز برای اولین بار در سال 1982 جشن گرفته شد و از سال 2002 به یک روز جهانی مبدل گشت و اعلام شد که این روز به عنوان روزی برای آتش بس جهانی و دوری از خشونت است.

با انتخاب این روز به عنوان روز صلح جهانی، سازمان ملل مردم را به مشارکت برای این هدف تشوق کرد. میلیون ها نفر در سراسر جهان با این روز آشنا شده اند و همه ساله در فعالیت های مرتبط با این روز شرکت می کنند.

 

نماد ها

کبوتر در حال پرواز یا کبوتر صلیبی همراه با شاخه ای زیتون در نوکش یکی از رایج ترین نمادهای روز صلح است. به طور کلی در ادیان مختلف کبوتر نماد صلح است. کبوتر به معنی امید برای صلح یا پیشنهاد صلح از یک نفر به فرد دیگر نیز هست. در روز جهانی صلحمردم کبوتر به پرواز درمی آورند.

منبع: روز جهانی صلح چه روزی است؟

/ 0 نظر / 40 بازدید