معرفی کتاب روزنامه ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه ی امریغ


کتاب روزنامه ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه ی امریغکتاب روزنامه ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه ی امریغ

کتاب روزنامه ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه ی امریغ

در این بخش از معرفی کتاب به کتاب روزنامه ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه ی امریغ نوشته ی احمد شاملو می پردازیم. این کتاب سفرنامه طنزی است که با گذر به زمان گذشته و دوران قاجار نوشته است.

 

احمد شاملو در مقدمه کتاب می نویسد

کسانی گمتن برده اند که انگیزه نگارش سفرنامه که طی سال های 68 و 69 در آمریکا نوشتم در واقع پاسخ گفتن به تُرهاتی بوده است که نشریات فارسی ایرانی های مهاجر آن دیار پس از سخنرانی من در دانشگاه برکلی نوشتند (شاملو قسمتی از نوشته خود را با عنوان آلودگی زبان در دانشگاه برکلی خواند و نحوه اختلاط کلمات انگلیسی در لا به لای زبان فارسی و آلایش زبان توسط مهاجران را نقد کرد). حقیقت این است که نه، آن تُرهات لایق پاسخگویی نبود. من همیشه بر این اعتقاد بوده ام که خودکامگان حاکم بر ایران یکی از دیگی سفیه تر بوده اند و همیشه به دل داشتم بر تاریخ این حاکمان نظیره یی بنویسم و این فرصت در آمریکا دست داد.

دوستانی که سفرنامه را پیش از چاپ آن خوانده بودند، به جز همسرم که از ابتدا از نگارش ان خشنود نبود، همه آن را نوشته ی موفقی ارزش یابی کردند اما پس از بازگشت به ایران هنگامی که برای بستن این پرونده به یکی از سفرنامه های مظفرالدین شاه به فرنگ و روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه نگاه مجددی انداختم به این نتیجه رسیدم که در نظیره سازی خود به هیچ وجه توفیق نیافته ام.

 

وی در ادامه می نویسد

سفاهت حاکمان تاریخی ما دایره یی کهکشانی است نه محدوده یی چنان بسته و محدود که من در روزنامه ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه ی امریغ تصویر کرده ام! بینش محدود من مانع آن شده است که این فضاحت ناب را به نمایش بگذارم حال آن که خود آن موجودات تاریخی توانسته اند اوج بلاهت را با نبوغ غیر قابل وصفی در صفحات تاریخ مکتوب ایران به ثبت برسانند.

سطوری از روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه

چون برای همگان خواند روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه که گزارش روز به روز حوادث دربار ناصر الدین شاه است برای همگان مقدور نیست در این کتاب سطوری از آن با مختصر اصطلاحاتی در عبارات به عنوان شاهد آمده است تا سفاهت واقعی حاکمان در برابر نظیره شاملو عیان شود.

 

تنها بخش شفاهی با صدای خود شاملو

سخنرانی احمد شاملو درباره زبان فارسی و هویت ملی به راحتی در دسترس همگان است. این سخنرانی که در دانشگاه برکلی انجام شد در واقع فصل ” زبان سعدی علیه الرحمه داشت از دست می رفت که به حمدالله خودمان مثل عقاب رسیدیم و ار فنایش ممانعت فرمودیم” متن همین سخنرانی در کتاب روزنامه ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه ی امریغ است.

منبع: معرفی کتاب روزنامه ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه ی امریغ


/ 0 نظر / 24 بازدید