انواع سمعک

سمعک

پزشکان انواع سمعک را به سه دسته تقسیم میکنند حالت اول از لحاظ تکنولوژی که خود به 5 زیر مجموعه تقسیم میشود سمعک آنالوگ، سمعک با قابلیت برنامه ریزی، سمعک دیجیتال، سمعک های هوشمند، سمعک هوشمند وایرلس یا بدون سیم حالت دوم بر اساس برندهای سمعک که برندهایی سمعک مانند سمعک زیمنس ، سمعک فوناک ، سمعک ویدکس ، سمعک اتیکن ، سمعک یونیترون ، سمعک استارکی ، سمعک برنافن ، سمعک اینترتون ، سمعک ریساند ، محافظ گوش پرسنامدیکال می باشد و حالت سوم بر اساس ظاهر تقسیم میشود که در مطلب زیر توضیحات لازم قرار گرفته است.

سمعک های داخل گوشی ITE

سمعک داخلی گوشی ITE یا In-The-Ear بزرگترین نوع سمعک ها هستند. طراحی این سمعک ها به گونه ای است که بخشی از گوش خارجی یا تمام قسمت های ان را می پوشانند. سیم هایی برای خارج کردن و داخل کردن راحت تر این نوع سمعک روی آن تعبیه شده است.

سمعک نامرئی IIC

همانطور که از نام سمعک داخل کانال ITC یا In-The-Canal مشخص است، این نوع سمعک ها داخل کانال گوش قرار می گیرند. نسبت به سمعک هایی که کاملاً داخل گوش قرار می گیرند (CIC) کمی بزرگتر هستند.

سمعک های رسیور داخل کانال RIE

سمعک RIE یا Receiver-in-Ear (یا RIC) یکی از محبوب ترین انواع سمعک است. زیرا استفاده از آن بسیار راحت و افزایش شنوایی با آن موثر است.

سمعک intiga

سمعک intiga مجموعه ای از سمعک ها و شامل حد اقل دو مدل منحصر به فرد و سه سطح فناوری منحصر به فرد است.

سمعک miniRITE

 

سمعک miniRITE طراحی دقیق و کوچکی دارد و به راحتی پشت گوش پنهان می شود.

سمعک RITE

 

سمعک RIE یا Receiver-in-Ear (یا RIC) یکی از محبوب ترین انواع سمعک است. زیرا استفاده از آن بسیار راحت و افزایش شنوایی با آن موثر است. تفاوت آن با سمعک پشت گوشی معمولی در این است که …

سمعک داخل کانال گوش In The Canal

سمعک های نامرئی IIC یا Invisible-In-Canal کوچکترین سمعک های موجود هستند. طراحی آن ها به گونه ای است که در داخلی ترین قسمت استخوانی کانال گوش قرار می گیرند.

سمعک داخل کانال گوش ITC

همانطور که از نام سمعک داخل کانال ITC یا In-The-Canal مشخص است، این نوع سمعک ها داخلکانال گوش قرار می گیرند. نسبت به سمعک هایی که کاملاً داخل گوش قرار می گیرند (CIC) کمی بزرگتر هستند.

سمعک داخل کانال نامرئی cic

سمعک داخل کانل گوش CIC یا Completely in the canal یکی از انواع سمعک است که کاملاً داخل گوش قرار می گیرد و تنها بخش بسیار کوچکی از ان قابل رویت است.

انواع سمعک های پشت گوشی Behind The Ear

سمعک پشت گوشی BTE یا Behind-The-Ear آن دسته از سمعک هایی هستند که پشت گوش را پر می کنند و به یک گوشی متصل هستند. این سبک در بین وسایل کمک شنیداری مرسوم است.

سمعک پشت گوشی Mini BTE

سمعک پشت گوشی یکی از پرکاربردترین مدل های سمعک در دنیا است. مدل جمع و جوری از سمعک پشت گوشی یعنی سمعک پشت گوشی Mini BTE طراحی شده است که برای کم شنوایی متوسط تا شدید مناسب است.

سمعک پشت گوشی BTE

سمعک پشت گوشی BTE یا Behind-The-Ear آن دسته از سمعک هایی هستند که پشت گوش را پر می کنند و به یک گوشی متصل هستند.

سمعک پشت گوشی BTE Super Power

سمعک پشت گوشی BTE Super Power بزرگترین سمعک به شمار می رود و استفاده از آن بسیار راحت است.

منبع: انواع سمعک

/ 0 نظر / 26 بازدید